سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌  
نماینده‌ مردم‌ یزد  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مسجد مقدس‌ جمکران 
تولیت مسجد 
1379/11/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مجلس شورای اسلامی  
عضو به نمایندگی از طرف مردم یزد 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
----- 
همکاری 
جامعه‌ مدرسین‌ حوزة‌ علمیه‌ قم‌  
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مسجد مقدس جمکران 
تولیت مسجد 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری 
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
حورزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
--